Over More than structures Start > Over More Than Structues
Martijn Veltkamp bij een van zijn Deltaribben-prototypen foto Wim Poelman)
De auteur van deze website, Martijn Veltkamp (1977), is een constructief ontwerper/constructeur die geinteresseerd is in de grenzen van dat wat technisch-constructief mogelijk is, en die deze tracht op te rekken. Dit deed hij in zijn promotieonderzoek Free Form Structural Design (2007, zie de samenvatting), en dat doet hij nog steeds vanuit zijn huidige positie bij het ingenieursbureau Adams Kara Taylor.

Dr.ir. Martijn Veltkamp heeft een cum laude master/ingenieurstitel in de Civiele Techniek, in 2001 behaald aan de Technische Universiteit Delft. Tijdens zijn studie verbleef hij een periode aan de Ecole Nationale des Ponts et Chauss?es in Parijs.  

Zijn promotieonderzoek deed hij binnen de leerstoel Productontwikkelinig aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Het onderzoek gaat over het constructief ontwerpen van zogenaamde vrije vorm gebouwen. Omdat constructies voor dergelijke gebouwen niet uit standaard-elementen kunnen worden opgebouwd, heeft het onderzoek hiervoor alternatieven ontwikkeld. Hierin worden (parametrische) ontwerpen met de computer gemaakt, waarbij vanaf het begin rekening wordt gehouden met detaillering, constructieve berekeningen en computergestuurde fabricage. Promotor van het onderzoek was prof.dr.ir. Mick Eekhout, met dr.ir. Karel Vollers als dageljks begeleider. Het proefschrift is in september 2007 met succes verdedigd, en kreeg de kwalificatie cum laude.

Aan de faculteiten Bouwkunde en Civiele Techniek en Geowetenschappen heeft Martijn Veltkamp afstudeerders begeleid, les gegeven aan masterstudenten, en de sub-Werkgroep Free Form Design mede-opgezet. Deze werkgroep is onderdeel van de International Association for Shell and Spatial Structures (IASS).

Naast zijn promotieonderzoek werkte Veltkamp als constructeur bij Octatube Space Structures, een 'design + build' bedrijf op het gebied van constructief glas en complexe ruimtelijke constructies.

Martijn Veltkamp werkt momenteel als structural analyst bij Adams Kara Taylor, Londen (UK), aan projecten met onregelmatig vormen die zijn ontworpen door onder andere Zaha Hadid Architects en Thomas Heatherwick Studio.

Neem contact op met Martijn Veltkamp

LinkedIn-profiel 


Copyright 2011 Martijn Veltkamp, MoreThanStructures. Alle rechten voorbehouden. Contact.